Hướng Dẫn

[Hướng Dẫn] Thông Tin Drop Server Thiên Long Khí Phách

20-04-2022

Thông tin Drop server thiên long khí phách

Xin kính chào quý bằng hữu!

Có lẽ thông tin Drop của Server là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của không ít anh hùng. Hôm nay, Thiên Long Khí Phách sẽ đưa đến thông tin chi tiết về Drop của Server qua bảng bên dưới nhé.

Map và Sự kiện Drop
Diệt Phỉ Kính Hồ Tiểu Lạt Bá, Sơ Cấp Bạch Thạch HTP, Tân Mãng Thần Phù, Ngọc 3, Vải Bông-Bí Ngân-Tinh Thiết Cấp 1
Túc Cầu Tiểu Lạt Bá, Sơ Cấp Bạch Thạch HTP, Tân Mãng Thần Phù, Ngọc 3, Vải Bông-Bí Ngân-Tinh Thiết Cấp 1
Trấn Bảo Long Vương Sơ Cấp Bạch Thạch HTP, Đục Lỗ, Niên Thú Toái Phiến, Nhật Ký Quái Vật, Ngọc 3, Vải Bông-Bí Ngân-Tinh Thiết Cấp 1
Trân Long Kỳ Cuộc Sơ Cấp Bạch Thạch HTP, Đục Lỗ, Niên Thú Toái Phiến, Nhật Ký Quái Vật, Ngọc 3, Vải Bông-Bí Ngân-Tinh Thiết Cấp 1
Phiêu Miễu Phong (10x) Phiêu miễu huyễn phù, Bạch lộ sương, Huyền thiên hàn ngọc, Vải Bông-Bí Ngân-Tinh Thiết Cấp 1, Ngọc 2, Sơ Cấp Bạch Thạch HTP, Ngọc 3
Ác Tặc Niên Thú Toái Phiến, Thiên Thối Hàn Ngọc, Bạch Thối Thần Ngọc, Vọng Vô Thạch, Thần Diệc Thạch, Chưởng Cự Yếu Quyết, Trang bị, Vải Bông-Bí Ngân-Tinh Thiết Cấp 1, 2
Ác Bá Tiểu lạt bá, Ám Khí Mini, Bí Tịch, Yếu Quyết, trang bị, Vải Bông-Bí Ngân-Tinh Thiết Cấp 1, 2
Yến Tử Ô Hàn Băng Tinh Thạch, Thần Binh Phù, Tân Mãng Thần Phù, Ngọc 3, Thông Thiên Linh Đan
Q Lâu Lan (9x) Niên Thú Toái Phiến, Thiên Thối Thần Ngọc, Bạch Thối Thần Ngọc, Vọng Vô Thạch, Huyền Hạo Ngọc, Sơ Cấp Bảo Thạch Dung Luyện Phù, Tân Mãng Phù, Ngọc 3, Thông Thiên Linh Đan
QTC 123 Niên Thú Toái Phiến, Thiên Thối Thần Ngọc, Bạch Thối Thần Ngọc, Vọng Vô Thạch, Thần Diệc Thạch, Sơ Cấp Bảo Thạch DUng Luyện Phù, Tân Mãng Phù, Thông Thiên Linh Đan, Cường Hóa, Ngọc 3, Ngọc 2, Ngọc 1, Vải Bông-Bí Ngân-Tinh Thiết Cấp 1, 2
Boss THDC4 Ngọc 3, Set Tần Hồn, Tiểu Lạt Bá, Tần Hoàng Châu
Boss Tuyết Nguyên Ngọc 2, Thần binh phù, Căn cốt đơn
Yến vương tầng 9 Ngọc 3, ngọc 2, Yến huyền ngọc, Thiên cang cường hóa tinh hoa, Đồ full, Thành binh phù cấp 3
Yến vương 8 Ngọc cấp 2, địa sát cường hóa tinh hoa, kim cương sa, thiên linh đann
Yến vương 7 Ngọc 2, Tiểu linh đan
Yến vương 6 Ngọc 3, ngọc 2, đồ full, thần binh phù 2, thiết văn
Yến vương 5 - 4 - 2 - 1 Ngọc 2
Yến vương 3 Ngọc 3, 2, đồ full, thần binh phù 1
Kính Hồ Thanh tâm đan, tiểu linh đan, ngọc cấp 2, thông thiên linh đan, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù
Phi Thiên Miêu Ngọc cấp 3, Bí kíp cao trân thú, Sơ cấp - trung cấp - cao cấp hoàn đồng trân thú
THĐC 3 - 2 - 1 Ngọc 2, Tinh thiết, vải bông, bí ngân cấp 1
Thương Sơn Ngọc 3, ngọc 2, Vãi bông, bí ngân, tinh thiết 1, yếu quyết, sơ cấp bảo thành phù
Thảo Nguyên Ngọc 3, 2, Vãi bông, bí ngân, tinh thiết 1, yếu quyết, sơ cấp bảo thành phù
Võ Di Ngọc 3, 2, Vãi bông, bí ngân, tinh thiết 1, yếu quyết, sơ cấp bảo thành phù
Hộ Đảo Thần Thú Skill pet, Trứng trân thú, Căn cốt đơn, Trân thú hoàn đồng, Vạn linh thạch cấp
Ma Nhai Động Ngọc cấp 2, đồ full, vạn linh thạch 3, 4
Bảo Tàng Động 5 Vải bông, tinh thiết, bí ngân 1, vạn linh thạch 2
Bảo Tàng Động 4, 3 , 2, 1 Tinh thiết toái phiến, bí ngân toái phiến, miếng vải bông vụn, vạn linh thạch 2, 1

Thông tin dến quý bằng hữu!!

-------------
🔥 THIÊN LONG KHÍ PHÁCH - SỐNG LẠI KÝ ỨC 🔥
Trang chủ: https://thienlongkhiphach.com/
Group: https://www.facebook.com/groups/thienlongkhiphach/
#tlbbnew #tlbbmoira #thienlongbatbo #gamemoira #gameprivate #privatemoira #tlbbprivate #thienlongprivate #tlbbphienbanmoi #ThienLongKhiPhach #tlbb